Voor de zorgvuldige bepaling van uw persoonlijk risicoprofiel
dient u de volgende 8 vragen naar waarheid te beantwoorden.

Deze methode van bepaling van het risicoprofiel is ontwikkeld door Legal & General
in samenwerking met het Instituut voor Toegepaste Beleggingswetenschappen.

1. Met welke vorm van beleggen heeft u de meeste ervaring?

2. Volgt u de financiële markten?

3. Beleggingsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement (het ene moment meer, het andere moment minder). Indien het rendement op uw vermogen zich in één jaar kan bewegen tussen de hier vermelde percentages, welke bandbreedte vindt u dan nog (maximaal) acceptabel?
4. Hoe langer de looptijd hoe lager de kans op een negatief rendement op einddatum. Dit geldt voor alle beleggingscategorieën. Hoe lang heeft u het geld dat u belegt niet nodig?
5. Hoe belangrijk vindt u vermogensgroei?


6. Hoe belangrijk is het voor u dat uw beleggingsresultaten van jaar tot jaar geleidelijk verlopen?

7. Hoe belangrijk vindt u het behalen van uw financiële doelstelling (uw doelvermogen)?


8. Indien uw risicoprofiel op basis van de hiervoor beantwoorde vragen onvoldoende is om uw doelstellingen te behalen bent u dan bereid een grotere beweeglijkheid van het rendement te accepteren dan u bij vraag 3 hebt aangegeven?