Om uw ontslagvergoeding te bepalen met behulp van de kantonrechtersformule
dient u de volgende gegevens in te vullen.

De ontslagvergoeding bestaat uit: gewogen dienstjaren * bruto beloning * correctiefactor.

1: Bepaal het aantal gewogen dienstjaren:
Leeftijd:
Dienstjaren:
2: Bepaal het in aanmerking komend salaris:
Bruto salaris per maand:
Vakantietoeslag:
Dertiende maand:
Vaste overwerkvergoeding:
3: Schat de correctiefactor in:
Correctiefactor: